Fakta, åsiker och tankar kring slakt.

Av: Isabella Möller NB2
Skillnader på slakt i världen

Slakt i Sverige
I Sverige är vi jättenoga med djurvälfärd och har därför många djurskyddslagar. När man slaktar djur i Sverige måste man först och främst ha hållit djuret i en bra miljö under djurens uppväxt som håller för jordbruksverkets krav. Det gäller ännu strängare krav om en anläggning vill föda upp ekologiska djur, t.ex. utevistelse osv. I Sverige är vi mycket noggranna med smittskyddet inom slakt, varje djur ska kontrolleras noggrant att de är helt friska och inget djur som slaktas inom köttindustrin får ha ätit några mediciner.
Anläggningen som sänder iväg djuren för slakt måste vara godkänd av jordbruksverket så vem som helst kan inte gå och köpa en ko och sedan skicka den på slakt med tanken på att de ska bli ätbart kött. Alla djur måste vara ID-märkta, rena, friska och må bra. Även transporten till slakterierna har många regler för hur många djur det får vara i lastbilarna och hur länge de får transporteras. En regel inom Sverige som skiljer sig från många andra länder inom slakt är att de måste bedövas innan man avblodar djuren. Man bedövar med hjälp av bultpistol, hagelgevär, slaktmask och elchock. När man har bedövat djuren är de helt hjärndöda vid avblodningen. I Sverige är det helt förbjudet med slakt utan bedövning, vilket blir konflikter mellan de olika religiösa slaktmetoder.

Kosher- och Halalslakt
I Judendomen måste man äta enligt Kosher regler. En av reglerna är att det kött som de äter måste vara slaktade med kosherslakt. Det är en slaktmetod där de avblodar djuren utan bedövning med ett litet snitt i halsen som skär av halspulsådern men även mat- och luftstrupen. Kosher slakt är ju som sagt inte tillåtet i Sverige eftersom att de slaktas utan bedövning. När man slaktar ett djur utan att ha bedövat det är djuret vid medvetande en stund under avblodningen innan det blir medvetslöst. Vilket enligt mig är mycket sämre då djuret antagligen känner stress, smärta och panik när de känner att de håller på att dö. Jag tycker det är plågeri att slakta djur på detta sätt. Det finns massor med regler över hur en kosher och halalslakt får gå till. Bland annat måste man ha en mycket vass kniv utan repor eller dylikt, samt att man måste skära på ett speciellt sätt. Man får inte pressa eller trycka kniven när man gör snittet och man får heller inte göra någon paus eller fördröja momentet på något sätt. Man ska endast göra ett ända snitt fram och tillbaka.
Både Kosher och Halalslakten har regler skrivna om hur detta får gå till och viss skillnad finns. Judarna och Muslimerna är väldigt noggranna med att slakten har gått till på rätt sätt och oftast hjälps personer åt. Inom Kosher måste den som utför en slakt ha specialutbildning och kunna reglerna utan och innan. Oftast hjälps två personer till när en Kosherslakt utförs. En måste kontrollera kniven samt djuret efter dess död och en annan gör själva snittet. Inom Halal är det lite friare och vilken privatperson som helst får utföra ett slaktmoment.Att de är så noggrann med att kniven är ren och hel står skrivet i deras regelböcker. Men det är ju bra att de använder rena redskap så att köttet inte blir smittat med bakterier eller liknande.
Efter att ha sett en film på hur kosherslakt går till har mina tankar kring deras slakt miljö väckts. Det låg flera kor på avblodning mitt inne i "centrum" där massor med flugor och andra insekter fritt flög runt djuren. Men det kan vara svårt att bedömma utifrån en film hur det egentligen ser ut i deras slaktmiljö. Men jag kan tänka mig att de inte alls har samma regler som för smittskydd, transport osv i de länder där de slaktar enligt Kosher.
Olika världsdelars syn på olika slaktmetoder
Kosher- och Halalslaktens metoder har väckt många tankar kring djurskydd i många länder. Det är väldigt få länder där det är strikt förbjudet att slakta djur utan bedövning (Sverige, Norge, Schweiz och Island) Ett stort antal länder har lagar som säger att man inte får förbjuda dessa slaktmetoder då de är religösa. Men de länder som har förbjudit slakt utan bedövning gör inga undantag för religionerna. Det påverkar förstås Judar och Muslimer som bor i de länder där Kosher och Halal inte är tillåtet (t.ex. Sverige). Djurskyddsverket har dock infört att de får importera livsmedel som är slaktade enligt Kosher och Halal. Det finns även andra slakteri, inte bara inom Kosher och Halal där ingen bedövning används då de kostar extra att bedöva ett djur innan slakt. Vissa muslimer har börjat äta djur som är slaktade med bedövning men de som är strängt troende muslimer och judar äter endast djur som är slaktade med Kosher och Halal. Det gör det lite krångligt då Sveriges närliggande länder inte heller producerar Kosher och Halal mat och enligt regelböckerna får livsmedlet inte vara äldre än tre dagar innan det äts upp.

Mina tankar kring slakt
Jag tycker det är bra att vi inte tillåter slakt utan bedövning här i Sverige. Djuren slipper vara vid medvetande när de avblodas och slipper känna smärta och stress. Även om det kanske är under få sekunder så är det inte schysst mot djuren. Att först ge djuren bedövning med hjälp av t.ex. bultpistol är kanske mer brutalt men mindre smärtsamt för djuren. Jag tycker att smärtnivån är det viktigaste inom slakten. Därför föredrar jag metoden som kanske är mer brutal men mindre smärtsam. Att avbloda en ko tar lång tid och att göra det utan bedövning är för mig helt ofattbart att man ens kommer på tanken att göra. Men nu är Judendomens regler som de är och vi kommer nog inte kunna påverka en hel regligion. Det lilla positiva jag kan finna med kosher slakten är att man måste utföra snittet fort och att man inte får göra någon fördröjning eller paus i momentet. Det gör att själva slakten går lite mindre smärtsammare till då snittet görs så pass fort att man knappt märker av det. Men samtidigt tror jag inte att snittet är det som är mest plågsamt utan att det är själva avblodningen. En höna går kanske rätt fort men det är stor skillnad på blodmängd i en höna och en ko på flera hundra kilo.
Det jag också tycker är väldigt konstigt är att det går att köpa livsmedel i Sverige där djuren är slaktade utan bedövning när Sverige har en regel att man måste bedöva djur innan slakt. Jag förstår att Judar och Muslimer "måste" äta mat enligt deras religion, men jag tycker att de ska acceptera landets regler och kanske försöka göra undantag i religionen om det skulle vara möjligt. Jag tror och hoppas att fler och fler länder försöker förbjuda Halal och Kosherslakt då det är väldigt många som är emot det, inte minst djurskyddet i Sverige. Fler och fler börjar ta djurens välfärd i första hand, djur har alltid varit vår föda men jag tror att fler börjar reagera på att djur också har känslor och medvetande även om de inte kan tala. Jag tycker att alla länder borde införskaffa djurskyddslagen som säger att djur ska skonas från onödigt lidande och obehag vid transport till slakt och under själva slakten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


RSS 2.0